Company Logo

   Ředitelka mateřské školy rozhodla v souladu s § 34, § 165.odst.2 a § 183 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

Seznam uchazečů

Uchazeč – registrační číslo Výsledek řízení
3

Přijat

1

Přijat

4

Přijat

2

Přijat

5

Přijat

   
   
   
   
   
   
   
   
   

                    

   Datum zveřejnění: 26.5.2020

                                                                                                                   Romana Schwarzová

                                                                                                                            řed.MŠ

Přihlášení uživatele

personalní podporaPowered by Joomla!®. Valid XHTML and CSS.